• 22.07.2015 - Weryfikacja zgodności opracowanych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach zadania "Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Rabka Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00, oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22
  • 23.07.2015 r. - Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), obejmującą: Część 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Skrudki" (wraz z węzłem); Część 2: odcinek węzeł "Skrudki" (bez węzła) - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)
  • 14 stycznia 2015 roku w GDDKiA o/Rzeszów, nasza firma podpisała umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: "Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
  • Podpisanie w dniu 18 września 2014 r. umowy na realizację zadania pt.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".
  • W dniu 1 września 2014 r. podpisaliśmy umowę na zarządzanie kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od węzła drogowego "Rybitwy" (Christo Botewa) do węzła drogowego "Igołomska" wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych
  • Zarzadzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” wraz z nadzorem nad realizacją robót
  • Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”